Naar de hoofdinhoud
Een webhook instellen in Plug&Pay

Alle stappen om een algemene of specifieke webhook in te stellen!

Maartje Daems avatar
Geschreven door Maartje Daems
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In Plug&Pay heb je de mogelijkheid om een webhook in te stellen. Het instellen van een webhook zorgt ervoor dat een bepaalde actie wordt getriggerd in een ander systeem of andere tool na het plaatsen van een bestellingen of het voltooien van een transactie.

Voorbeeld: Het instellen van een webhook zorgt ervoor na het plaatsen van een bestelling of een succesvolle transactie een gebruiker automatisch inloggegevens van een omgeving ontvangt.

Via onderstaande stappen kan je een webhook in Plug&Pay instellen:

Binnen Plug&Pay heb je de mogelijkheid een specifieke webhook in te stellen voor ÊÊn product of een algemeen geldende webhook voor alle producten.

Instellen van een algemene webhook

Als je een algemene webhook wilt instellen die wordt aangeroepen bij elke succesvolle geplaatste order volg dan de volgende stappen:

Bij Instellingen > Webhooks (onder het kopje Koppeling & Integraties) kun je de algemene webhook voor de gehele Plug&Pay instellen:

API-sleutel

De API-sleutel kun je gebruiken om de koppeling te maken met een ander systeem of andere tool. Je kopieert deze met 1 klik op de knop:

Bestellingen

Bij Webhook URL kan je de URL plaatsen, die je haalt uit jouw andere software of andere tool.

Hier onder worden nog twee instellingen voor de webhook getoond die te activeren zijn:

Vink de optie Globale webhook ook aanroepen bij automatische incasso's en termijnbetalingen aan als je de webhook ook wil oproepen bij iedere incasso van een abonnement of een termijnbetaling.

Als je wil dat de webhook geactiveerd moet worden voor iedere orderregel in een bestelling, vink dan de optie Webhooks aanroepen per orderregel in plaats van per hele order aan. Deze optie zou je kunnen gebruiken wanneer je met een kassakoopje werkt.

Opzeggingen

In dit veld kan je een webhook plaatsen die wordt aangeroepen zodra het abonnement op inactief komt te staan.

Specifieke webhook instellen

Indien je een webhook wil instellen die niet bij elke order wordt aangeroepen, maar alleen voor een specifiek product, volg dan deze stappen:

Navigeer naar de tab Producten en open het gewenste product. Ga naar de tab koppelingen en klik op de button voor het toevoegen van een regel:

Vervolgens openen de mogelijke instellingen voor het toevoegen van een regel. Hier kun je de webhook instellen. Vergeet niet op regel aanmaken te klikken als je alles juist hebt ingevuld!

📖 Lees de handleidingen koppelen met Huddle en koppelen met Zapier als je een webhook/koppeling wil maken met Huddle of een specifieke koppeling wil aanmaken via Zapier. ​

Goed om te weten:

  • Indien je een algemene webhook hebt ingesteld, wordt er ook een webhook aangeroepen na een succevolle transactie met de one-click upsell.
    ​

  • Wil je bij een specifieke upsell een webhook aanroepen? Dan kan je via de instellingen van de upsell bij de tab geavanceerd het webhookveld invullen met de gewenste webhook-URL:

Was dit een antwoord op uw vraag?