Een webhook instellen in Plug&Pay
Maartje Daems avatar
Geschreven door Maartje Daems
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In Plug&Pay heb je de mogelijkheid om een webhook in te stellen. Het instellen van een webhook zorgt ervoor dat een bepaalde actie wordt aangemaakt in een ander systeem/tool na het voltooien van een transactie.

Voorbeeld: Het instellen van een webhook zorgt ervoor dat een gebruiker automatisch inloggegevens van een omgeving ontvangen en wordt aangeroepen na een succesvolle transactie.

Via onderstaande stappen kan je een webhook in Plug & Pay instellen:

Binnen Plug&Pay heb je de mogelijkheid om een specifieke webhook die voor één product is in te stellen of een algemeen geldende webhook die voor alle producten geldt. 

Algemene webhook instellen

Als je een algemene webhook wil instellen die wordt aangeroepen bij elke succesvolle order volg dan de volgende stappen:

Bij Instellingen > Koppelingen & Integraties > Webhooks kun je de algemene webhook voor de gehele Plug&Pay aanpassen.

API-sleutel

De API-sleutel kun je gebruiken om de koppeling te maken met een ander systeem/tool.

Bestellingen

Bij Webhook URL kan je de URL plaatsen, die je haalt uit jouw andere softeware.


Dan zie je nog twee extra opties:

Vink de optie 'Webhooks en zaps ook aanroepen bij automatische incasso's van abonnementen en termijnbetalingen' aan indien je de webhook ook wil oproepen bij iedere incasso van een abonnement of een termijnbetaling.

Indien je wil dat de webhook geactiveerd moet worden voor iedere orderregel in een bestelling, vink dan de optie 'Webhooks en zaps aanroepen per orderregel in plaats van per hele order' aan. Deze optie zou je kunnen gebruiken wanneer je met een kassakoopje werkt.

Opzeggingen

In dit veld kan je een webhook plaatsen die wordt aangeroepen zodra het abonnement op inactief komt te staan.

Specifieke webhook instellen

Indien je een webhook wil instellen die niet algemeen geldig is, maar alleen voor een specifiek product moet gelden, volg dan deze stappen:

Navigeer naar Pagina's > Checkouts > Kies checkout > Geavanceerd > Koppelingen:

Lees de artikelen koppelen met Huddle en koppelen met Zapier als je een webhook/koppeling wil maken met Huddle of een specifieke webhook wil aanmaken via Zapier. 

Goed om te weten:

  • Webhooks kunnen ook aangeroepen worden bij het handmatig aanmaken van een abonnement of termijnbetaling wanneer je dit schuifje aanzet:

  • Indien je een algemene webhook hebt ingesteld, wordt er ook een webhook aangeroepen na een succevolle transactie met de one-click upsell.

  • Wil je bij een specifieke upsell een webhook aanroepen? Dan kan je het webhookveld invullen met de gewenste webhook-URL.

Was dit een antwoord op uw vraag?