In Plug & Pay heb je de mogelijkheid om een webhook in te stellen. Het instellen van webhook zorgt ervoor dat een bepaalde actie wordt aangemaakt in een ander systeem/tool na het voltooien van een transactie.

Voorbeeld: Het instellen van een webhook zorgt er bijvoorbeeld voor dat een gebruiker automatisch inloggegevens van een omgeving ontvangen en wordt aangeroepen na een succesvolle transactie.

Via onderstaande stappen kan je een webhook in Plug & Pay instellen: 

Binnen Plug & Pay heb je de mogelijkheid om een specifieke webhook die voor één product is in te stellen of een algemeen geldende webhook die voor alle producten geldt. 

1. Algemene webhook instellen

Als je een algemene webhook wilt instellen, die wordt aangeroepen bij elke succesvolle order volg volgende stappen:

Bij Instellingen > Webhooks kun je de algemene webhook voor de gehele Plug&Pay aanpassen.

2. Specifieke Webhook instellen

Indien je een webhook wilt instellen die niet algemeen geldig is of voor een specifiek product is, volg de volgende stappen:

Checkouts -> kies gewenste product -> geavanceerd -> Webhook URL

3. Webhook aanroepen bij automatisch incasso's

Vink de optie 'webhooks ook aanroepen bij automatische incasso's' aan indien je het nieuwe level in automatisch wilt toepassen bij een al bestaand abonnement.  

Lees de artikelen koppelen met Huddle en koppelen met Zapier als je een webhook/koppeling wil maken met Huddle of een specifieke webhook wil aanmaken via Zapier. 

Good to know:

Webhook wordt aangeroepen bij handmatig aanmaken termijnbetaling/abonnement

Binnen Plug & Pay wordt de webhook ook automatisch aangeroepen bij het handmatig aanmaken van een abonnement of termijnbetaling. 

Webhook bij One-click upsell

Indien je een algemene webhook hebt ingesteld, wordt er ook een webhook aangeroepen na een succevolle transactie met de one-click upsell.

Was dit een antwoord op uw vraag?