HUDDLE: Werken met dripping

Content geleidelijk laten vrijkomen met dripping

Maartje Daems avatar
Geschreven door Maartje Daems
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Met dripping kun je gedeeltelijk content uit jouw cursus laten vrijkomen. Zo kun je bijvoorbeeld elke dag een nieuwe les laten zien!

Inhoud

Wat is dripping?

Met dripping kun je ervoor zorgen dat jouw cursus gedeeltelijk vrijkomt. Deelnemers zien bijvoorbeeld eerst één les. Op de andere lessen staat dan nog een slotje.

De lessen worden via een schema vrijgegeven, dus ze kunnen op een later moment terugkomen om deze lessen te bekijken. Jij bepaalt het schema waarmee jouw lessen beschikbaar worden gemaakt.

Het voordeel is dat jouw cursisten niet overweldigd raken. Stapje voor stapje gaan ze door jouw programma heen.

De dripping werkt voor elke deelnemer individueel. Het kan dus zijn dat jouw ene cursist bij les 4 is, en jouw andere deelnemer bij les 7.

Dripping bij een cursus instellen

Om de dripping aan te passen, bewerk je de cursus waar je dripping wil. Je gaat hiervoor naar het kopje Dripping:

Dripping-opties

Voor jouw dripping heb je een paar opties.

Hoe wil je drippen?

Bij deze optie geef je aan of je per module, of per les wil drippen.

Als je dripping per les instelt, dan komt elke les los vrij. Stel je hebt één module met 6 lessen, dan komt deze module les voor les beschikbaar voor jouw cursisten.

Als je dripping per module instelt, dan komen lessen die je in één module zet gezamenlijk vrij. Stel je hebt één module met 6 lessen, dan komen deze 6 lessen op hetzelfde moment vrij.

Schema

Bij het schema stel je in of je dagelijks of wekelijks lessen wil vrijgeven.

Deze keuze is de basis. Je kunt later nog specifiekere wijzigingen maken in het schema, bijvoorbeeld als je een les al na 3 dagen wil in plaats van na een week.

Tijdstip van vrijgeven

Dit is de tijd waarop de nieuwe les beschikbaar wordt voor jouw cursisten.

Geen dripping toepassen op

Bij deze optie kun je verschillende toegangsniveaus selecteren. Cursisten die deze toegangsniveaus hebben, hebben geen dripping als ze toegang krijgen tot deze cursus. Dit kan handig zijn als je voor één groep wel dripping wil, en voor de andere niet. Je hoeft dan niet twee cursussen aan te maken.

Wanneer start de dripping

Met deze optie bepaal je wanneer de dripping voor een cursist start.

Na de start van cursus door de gebruiker

Met deze optie start de dripping zodra de gebruiker zelf begint met de cursus. Dit is dus vanaf het moment dat de cursist de cursus voor het eerst opent.

Na het beschikbaar komen van de cursus

Met deze optie start de dripping zodra de cursus wordt gepubliceerd. Deze optie is handig als je een cursus inplant. Je kunt de cursus dan inplannen en de dripping start automatisch zodra de cursus van 'ingepland' naar 'gepubliceerd' gaat.

Na de ingang van het toegangsniveau

Met deze optie start de dripping zodra een cursist toegang krijgt tot een toegangsniveau waar toegang tot deze cursus in zit. Deze optie is ook handig als je werkt met tijdelijke toegangsniveaus: zodra het tijdelijke toegangsniveau actief wordt, gaat ook de dripping lopen.

Dripping-planning

In de dripping-planning zie je een overzicht van de modules en lessen in jouw training. Achter de namen van de modules en lessen zie je op welke dag deze content vrijkomt.

Dit schema wordt gemaakt naar aanleiding van de instellingen die je hebt ingevuld. Zo wordt er of per module of per les gedript, en is de standaard 'dagelijks' of 'wekelijks'.

Als je wil, kun je hier verdere aanpassingen maken aan de dripping. Je kunt per les een andere dag instellen. Als je bijvoorbeeld wil dat een specifieke les op een andere dag vrijkomt, kan je op de dag klikken en hier een andere dag van maken.

Zo kun je jouw eigen schema samenstellen!

Dripping aanpassen per gebruiker

Het kan zijn dat een gebruiker bij een bepaalde les is in de dripping, en dat je dit wil aanpassen. Je wil bijvoorbeeld dat iemand al verder is in de dripping.

Je kunt dit aanpassen als je de dripping start na ingang van het toegangsniveau. De dripping gaat dan lopen vanaf de dag dat iemand het toegangsniveau toegewezen krijgt.

Je kunt per gebruiker deze datum aanpassen. Dit doe je door naar dit toegangsniveau te gaan, dit doe je in het menu bij Gebruikers > Toegangsniveaus. Bij het toegangsniveau ga je naar het kopje 'Gebruikers'.

Hier zie je alle gebruikers met dit toegangsniveau. Je ziet hier de startdatum. Deze kun je aanpassen door op het potloodje te klikken,

Vanaf deze datum gaat de dripping lopen. Je kunt dus hier zelf aanpassingen in maken!

Was dit een antwoord op uw vraag?