Geef gedeeltelijk je cursus weer aan de gebruiker door middel van content dripping!

Wat is content dripping?

Soorten dripping

De dripping instellen in je Huddle

De dripping instellen voor volledige modules

Dripping van contentpagina's instellen (binnen een module)

Wat is content dripping?

Met content dripping zorg je ervoor dat je content 'gedript' wordt vrijgegeven aan je leden. Afhankelijk van je instellingen, wordt er bijvoorbeeld iedere dag of week een volgende les of module aan een gebruiker vrijgegeven. Zonder dripping is alle content meteen toegankelijk voor je users.

De momenten waarop iets gedript wordt kan verschillen per user. Dripping begint namelijk op de datum dat de gebruiker toegang heeft gekregen tot een benodigd level. Wanneer er geen levels gebruikt zijn dan begint de dripping op de datum dat de gebruiker toegang kreeg tot je Huddle.

Ieder lid doorloopt dus zijn eigen proces. Zo heeft je nieuwste lid 'Piet' bijvoorbeeld alleen nog toegang tot de les van week 1, en 'Lisa' heeft al toegang tot en met week 8.

Belangrijk om te weten omtrent het instellen van de dripping!

❗️Indien je niet met levels werkt voor de cursus: Dan wordt voor de positie in de cursus gekeken naar de datum dat de user toegang heeft gekregen tot je Huddle.

❗️Indien de content is afgesloten met een level: Dan wordt gekeken naar de datum dat iemand het benodigde level toegewezen heeft gekregen. Mocht je bij een gebruiker het level dat hoort bij de gedripte content tussendoor uit- en aanschakelen, dan begint de user dus weer bij module/les 1.

❗️Dripping kun je niet met terugwerkende kracht instellen en je kunt niet de positie van iemand in de dripping aanpassen.

Soorten dripping

Er zijn twee verschillende items die je kunt drippen:

  • Volledige modules

  • Contentpagina's

Als je in modules dript, komt dus elke dag/week/maand een nieuwe module vrij. Onder de module kunnen lessen vallen die daarmee ook automatisch vrijkomen.

Als je contentpagina's dript, komt er elke dag/week/maand een nieuwe contentpagina vrij van een bepaalde module.

Wil je losse contentpagina's drippen zonder dat deze in een module zitten? Dan kun je deze beschouwen als een module en die vorm van dripping instellen.

De dripping instellen in je Huddle

De dripping instellen voor volledige modules

De dripping instellen voor volledige modules, doe je bij de instellingen van de training zelf.

Bij schema vul je in of de content dagelijks, wekelijks of maandelijks moet vrijkomen. Het is niet mogelijk om hier een custom schema aan te hangen.

Bij gelijk beschikbaar vul je in hoeveel modules gebruikers direct kunnen zien als ze toegang hebben gekregen. 

In dit voorbeeld is ingevuld dat mensen direct 1 module zien en de dripping dagelijks gaat. Een gebruiker ziet dus als hij toegang tot de training krijgt, direct één module staan. De andere modules zijn afgesloten (zichtbaar met een slotje) en elke dag komt er één module vrij.

Als je de dripping hebt ingesteld, kun je altijd even terug naar het overzicht van jouw modules. Daar zie je welke content over hoeveel dagen vrijkomt en kun je controleren of je het naar wens hebt ingesteld.

Dripping van contentpagina's instellen (binnen een module)

Om de dripping van contentpagina's binnen een module in te stellen, ga je naar de instellingen van een module en naar dripping.

Hier kun je instellen in welk schema de content vrijkomt (dagelijks, wekelijks of maandelijks) en hoeveel content een gebruiker direct kan zien als hij toegang tot de training krijgt.

In dit voorbeeld ziet een gebruiker direct twee contentpagina's. De volgende contentpagina wordt na een week zichtbaar.


Heb je het antwoord gevonden?