PHOENIX: Het koppelen van Google Analytics
Het instellen van Google Analytics in Phoenix
Frederieke Slinger avatar
Geschreven door Frederieke Slinger
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Voor het krijgen van inzicht in het gedrag van jouw bezoekers kan je Google Analytics koppelen aan jouw Phoenix.

De trackingscode in Google Analytics

Voor het koppelen van Google Analytics en Phoenix heb je de trackingscode nodig vanuit Google Analytics. Je logt in via jouw Google Analytics account en opent de Property instellingen. Daar kan je jouw Property-ID vinden. Deze code kopieer je:

Het instellen van de trackingscode in Phoenix

Voor het instellen van de tracking in Phoenix openen we via de instellingen de Tracking:

Het verwerken van de trackingscode in Phoenix

Na het openen van de Tracking instellingen wordt je doorverwezen naar het volgende scherm. Direct in het bovenste veld UA-code / G-code kan je het Property-ID plakken:

Na het plaatsen van de code klikken we op de button: Save settings. De instellingen worden verwerkt en opgeslagen:

Je mag via de instellingen > Caching: de cache van jouw website vernieuwen, en je bent klaar met de koppeling!


Was dit een antwoord op uw vraag?