Wat doet deze koppeling?

Maak je gebruik van een shop van Shopify? Met deze koppeling wordt er automatisch na bestelling van een product een gebruiker aangemaakt in Huddle. Op deze manier hoef je dit niet zelf aan te maken. 

Als gebruikers nog niet lid waren van jouw Huddle, krijgen ze een e-mail met daarin de inloggegevens. Als ze al lid waren van jouw Huddle, wordt de toegang toegevoegd aan het bestaande account.

Dit heb je nodig voor de koppeling

Voor de koppeling heb je uiteraard een product in Shopify nodig. Belangrijk is dat dit product een uniek SKU heeft. Dit is het nummer waar je het product aan herkent.

Als je een product in Shopify met een SKU hebt, is het tijd om een product in Huddle aan te maken.

Een product aanmaken in Huddle

Om de koppeling goed te laten werken, moet je ook een webhook toevoegen in Huddle. Hiermee bepaal je welke levels iemand krijgt na aanschaf van het product in Shopify.

Een product aanmaken doe je door in de beheeromgeving te gaan naar Instellingen > Integraties > Webhooks

Je kunt bij het aanmaken van een nieuwe webhook informatie invullen zoals de titel en de omschrijving.

Belangrijk is dat je hier de SKU moet invullen. Dit moet dezelfde SKU zijn als het product in Shopify. Als iemand het product met dat SKU koopt in Shopfiy, krijgt iemand de toegang (levels) die is ingesteld bij deze webhook toegewezen in Huddle.

Bij de webhook zie je de levels staan. Hier kun je aankruisen welk level iemand moet krijgen na aanschaf.

Samengevat: dit heb je nodig

  • Een product in Shopfiy met een SKU

  • Een product in Huddle met dezelfde SKU en daarin de toegang met levels geselecteerd

De koppeling door een webhook

Als je bovenstaande onderdelen hebt, is het tijd om de daadwerkelijke koppeling te maken. Dit wordt gedaan met een webhook.

Deze is als volgt opgebouwd:

https://{huddledomein.nl}/membership/create/{apiKey}

Hier zul je nog een paar dingen zelf in moeten vullen:

  • {huddledomein.nl}, dit is de URL van jouw Huddle. Als wij deze webhook voor onze Huddle https://leden.imu.nl/ zouden willen gebruiken, zouden we hier leden.imu.nl invullen.

  • {apiKey}, de API key van jouw Huddle. Deze vind je in het scherm waar je ook je webhook aanmaakt (Instellingen > Integraties > Webhooks).

Als je je domein en API key hebt ingevuld, heb je je eigen webhook gemaakt! Die gaan we nu invullen in Shopify.

De koppeling maken vanuit Shopify

Ga als je in gelogd bent in de adminomgeving van Shopify naar Instellingen en klik vervolgens op Notificaties. Scroll vervolgens helemaal naar beneden naar de sectie Webhooks

Vul de volgende gegevens in:

Evenement: Bestelling betalen (NL) of Order payment (EN)
Indeling: JSON
URL: Dit is de webhook URL die je net hebt gemaakt
API versie: 2019-10 (Nieuwste)

Sla de webhook op!

Wat gebeurt er nu?

Na bestelling in Shopify worden de gegevens doorgestuurd naar Huddle, waarna er een account wordt aangemaakt voor deze klant.

Heb je het antwoord gevonden?